Безплатни еднондневни семинари за юристи и икономисти

(02) 90 300 00 seminari@ciela.net

Организатор на мероприятията е Сиела Норма АД.

Сиела Норма АД е фирма с 20-годишна история и е национален лидер в областта на правни и справочни информационни системи, които се ползват от всички държавни и административни структури, както и голяма част от фирмите и лицата от частния сектор.

Предназначение на ПИС Сиела

Софтуерните продукти на Сиела са предназначени за информационното обезпечаване на специалистите с нормативна информация и документи, регламентирани в българското законодателство. Предлаганата информация е необходима за извършването на професионални дейности и взимането на адекватни решения, съобразени с моментната конюнктура на външната икономическа среда и ограничителните и разрешителни условия, определени от БГ и ЕО законодателство. ПИС Сиела използват управляващи от висше и средно управленско ниво в търговските дружества, юристи, икономисти, граждани на Република България, инженери, административен персонал, служители на държавните структури и др.

Продукти

Продуктите ПИС Сиела са обособени в различни направления, като всеки обхваща отделна област на правото или икономиката, като поддържа в своята база данни пълна информация обхващаща нормативната рамка, описание на административните и съдебни процедури, документи, справочна информация, коментари и анализи от видни специалисти и др. информация, според спецификата на стопанската област на продукта.

Области

ПИС Сиела предлага 13 информационни продукта, които съдържат нормативи и документи в областта на правото, счетоводството, данъците и осигуряването, външнотърговски и митнически режим, строителство, енергетика, образование, преводи на нормативите на английски и руски език, процедури, европейско право, статистически данни и информация за българския бизнес и лицата в него.

Държавата работи със Сиела

От 2006 г. Сиела Норма е производител и доставчик на софтуерни услуги. 2006 – 2007 г. компанията създава “Национален Образователен Портал” под шапката на МОН. През 2007 г. Сиела успешно изпълнява проект “Развиване и опериране на главната интеграционна система на електронния сектор” като част от създаването на електронно правителство в Република България. През 2008 г. система за “Гласово разпознаване на българския език” е разработена съвместно от Сиела с учените от БАН.

Сиела Норма е ангажирана с всички големи проекти на Българското електронно правителство, в това число и с Интеграционната система за Електронно правителство, порталът на Националния Търговски регистър, дигитално въвеждане на Националния Търговски регистър, Портал и база данни, отнасящи се до решения на Българските съдилища, Система за мениджмънт на човешките ресурси, Система за съдиите и др.

За повече информация посетете нашата интернет-страницата: www.ciela.net

Контакти: София 1510, бул. Владимир Вазов 9, Тел.: 02 90 300 00, seminari@ciela.net